ARTS Open Science drop-in sessions

I am co-organizing two-day drop-in sessions about open science and research data management at the School of Arts, Design and Architecture of Aalto University. You are welcome to join us and learn how to make your research and artistic outputs more visible and boost your academic career!

When: October 30-31 at 12pm-4pm
Where: Aalto, Väre building

Find solutions to open science, research data management and copyright issues:

  • How to comply with your funders’ and university’s requirements about open access publishing and data management.
  • How to find open media on the web and how to define Creative Commons -licences you need.
  • How to share code, publish data in the Research Catalogue, get more citations.
  • How to apply funding from Aalto Open Access Fund and other funders.
  • How to write the Data Management Plan (DMP).
  • How to get an ORCID iD and distinguish yourself from other researchers.
  • Get to know open access in practice, e.g. the local tools and services we provide you.

We hope to see you there! 

CFP: Special Issue for the Digital Humanities Quarterly!

I am excited to announce that my special issue proposal, edited together with Dr. Mila Oiva, for DHQ: “Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities” has been accepted!

Below, you can read more about the special issue topic and timeline. Full CFP is available here.

You are welcome to submit an abstract!

“Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities”. CFP: Special Issue for the Digital Humanities Quarterly

Editors: Mila Oiva (University of Turku) and Urszula Pawlicka-Deger (Aalto University)

Although the concept of digital comes with an assumption of placelessness and detachment from physical space and geographical location, these matters still play a significant role in the way the digital humanities research is practiced today, and also in the future. The location, the surroundings and infrastructure open the questions of accessibility and equality: space shapes the opportunities for doing digital humanities research, both enables and hinders collaboration, and both unifies and divides scholars.

The purpose of this special issue is to examine the different aspects of situated research practices of the digital humanities covering two perspectives: physical and virtual. The physical places of research refer to the various digital humanities sites (laboratories, centers, departments) all over the world and more widely to the surroundings a location in a particular city, country, cultural sphere or continent affecting research practices. As virtual environments of digital humanities scholarship, we define the digital internet-based platforms, services, and tools that enable research and scholarly collaboration. The aspects that determine digital humanities research in both physical and virtual places are infrastructure (material and non-material), social interaction (communication and collaboration), and context (social, cultural, and political situatedness). The aspects influence each other and changes in one of them can affect the others. They have also impact on what is studied, the ways research can be done, and, in the end the results of our knowledge, what kind of knowledge digital humanities research can provide.

We seek a series of articles that address the following issues, but not limited to, organized in two thematic clusters: 1) Lab: Physical Situatedness; and 2) Slack: Virtual Situatedness.

Timeline:
Deadline for 200-Word Abstracts emailed to the Editors (milaoiv@utu.fi and; pawlickadeger@gmail.com): October 15, 2018
Decisions on accepted abstracts: November 1, 2018
Deadline for final paper sent to the Editors: February 1, 2019

Please contact us with any questions!

“Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego”

Z przyjemnością mogę powiedzieć, że moja publikacja podoktorska Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego już ukazała się drukiem! Poniżej zamieszczam ustęp ze wstępu oraz fragment recenzji naukowej Prof. Wojciecha Józefa Burszty.

“W 2011 roku, kiedy rozpoczęłam badania, literatura cyfrowa analizowana była z perspektywy historycznej awangardy, teorii narracji i semiotyki. Na gruncie polskim był to czas przed głoszonymi i rozpowszechnionymi zwrotami w humanistyce: praktycznym1, nie-ludzkim (nonhuman turn) i cyfrowym (rozwój humanistyki cyfrowej), które wyznaczyły nową perspektywę badawczą. Obecnie wskazać można przejścia teoretyczne w historii literatury elektronicznej: od cybersemiotyki i cyberstrukturalizmu do studiów zorientowanych na obiekcie (object-oriented studies) i jego operacyjności, od tekstualności do procesualności, czy od interpretacji do doświadczenia. Pojawiające się zwroty i przesunięcia znacząco wpłynęły na praktyczny i teoretyczny rozwój literatury elektronicznej. Literatura cyfrowa jest tematem dyskusyjnym, ewoluującym i interdyscyplinarnym. Stąd staram się oddać w swej pracy jej dynamiczność, wielokierunkowość i wielogłosowość: od problematyki jej definiowania przez eksplorowanie metodologii teoretycznej po obecne wyzwania związane z kondycją współczesnej humanistyki i wzrastającym wpływem nauk ścisłych na humanistykę” (ze Wstępu)

Literatura cyfrowa to swoista hybryda intencjonalnych „społeczności praktyki” (w sensie nadanym temu pojęciu przez Ėtienne’a Wengera) i możliwości nowych mediów. Stąd – jak słusznie zauważa autorka tej książki już na wstępie – „napisana dziś praca teoretyczna, jutro okaże się tylko częścią historii”. Krótka jeszcze historia rozważań nad rolą internetu, technologiami komunikacyjnymi czy choćby prace poświęcone telefonom komórkowym sprzed kilku lat dowodnie pokazują, jak niepewne i tymczasowe bywają diagnozy, które w momencie ich formułowania sprawiają wrażenie „przełomowych”. O wiele zatem bezpieczniejsze, i tę drogę wybrała Urszula Pawlicka, jest podejście „procesualne”, analizujące procesy, teorie, praktyki i dokonania literatury w środowisku cyfrowym od momentu ich pojawienia się do dnia dzisiejszego (który najpewniej od jakiegoś czasu jest już zapisem o walorze ledwie historycznym). (prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta)

Serdecznie zapraszam na stronę wydawnictwa Katedry!

Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego, WN Katedra, Gdańsk 2017. http://wnkatedra.pl/pl/p/Literatura-cyfrowa.-W-strone-podejscia-procesualnego-Urszula-Pawlicka/22522528

‘The Making of the Humanities VI’

Last month I had a pleasure to present my current research on laboratories in the humanities during the conference ‘The Making of the Humanities VI’ taking place at the University of Oxford, Humanities Division and Somerville College on September 28-30, 2017. The goal of my presentation, titled ‘The Emergence of Laboratories in the Humanities: Impetus, Implementation, and Impact’ was to trace a history of the humanities labs, covering the impulse and the mechanism of their creation. Below, I have attached my abstract and presentation available also in the section of ‘Projects’.

The humanities has made significant conceptual shifts that include fostering strong innovative and collaborative research, employing technologies, and building a bridge between the academy, industry, and community. Above changes mean designing and defining the humanities anew. Creating an academic discipline requires an ‘administrative imagination’; that is to say, we must build a structure aligned with development strategy. Consequently, the humanities has undergone an ‘infrastructure turn’ over the past ten years and launched a new physical place: a laboratory. The emergence of labs in the humanities has been crucial for “redefining the role of the humanities” and “re-configuration of the humanities offered by computational technologies”; however, the proliferation and the fragmentation of labs have led to a state of emergency when it becomes urgent to investigate their significance, objectives, and impact.  

The goal of the presentation is to analyze three aspects of the humanities labs: its impetus, implementation, and impact. The first part aims to trace a history of the humanities labs, covering the impulse and the mechanism of their creation. This section includes also mapping out laboratories in the humanities established all over the world. The second part presents the complex landscape of the laboratories in the humanities, launched in various ways as a physical research lab, a makerspace, a virtual network, a community project, etc. The last part examines the features of laboratories that significantly reconfigure the humanities seen as an innovative, digital technology-based field, hands-on experimental research, situated practice, engaged in community affairs, and collaborating with local companies.

Free access to my new article “Data, Collaboration, Laboratory”

My new article Data, Collaboration, Laboratory: Bringing Concepts from Science into Humanities Practice has just been published in “English Studies” (2017, Doi: 10.1080/0013838X.2017.1332022).

You can receive one of 50 free eprints! Everyone who clicks on the link below will be taken to the full article. Feel free to share it with colleagues and friends, giving them free access to the article.

http://www.tandfonline.com/eprint/zCideK2GiU94xHqfG5Pp/full

Abstract:
Humanities researchers have been looking for new tools and strategies to overcome what has been called, in recent years, a “crisis” in the humanities. These efforts maintain that it is possible to change the widespread view that humanities fields are arcane or irrelevant by changing conceptual frames in ways that show the humanities to be useful, accessible and actionable. Specifically, researchers have been claiming for the humanities frames and concepts from the sciences, such as the humanities “labs” that signal (in both name and design) quantifiability, verifiability and functionality. This tactic of borrowing categories from the sciences is part of a larger tactical turn that we may call “the scientification of the humanities”. The new field of the digital humanities, in particular, is a central site for this turn. With a focus on digital humanities practices, this article aims to describe the tactical meanings, in the humanities, of the borrowed concepts data, collaboration and laboratory, all of which strategically frame the humanities as a practical, innovative and profitable field. Ultimately, I show that the trajectory of scientification in the humanities follows a path from concepts to transformation.

Humanistyka: Pracownia, Centrum czy Laboratorium?

Właśnie ukazał się długo wyczekiwany numer “Tekstów Drugich” (1/2017) pod hasłem “Nowa Humanistyka”, a w nich mój artykuł pt. Humanistyka: Pracownia, Centrum czy Laboratorium?

Zapowiedź numeru:
Nowy numer o nowej humanistyce, a w nim: Kil, Małczyński i Wolska piszą o „laboratoryzacji” humanistyki, Nycz o głównych nurtach nowej humanistyki na świecie, Czapliński o najważniejszych propozycjach badawczych w humanistyce ostatniej dekady, Skrendo o naukowym statusie badań humanistycznych, Łebkowska o autorefleksyjności współczesnej humanistyki, Koziołek o nowej propozycji humanistyki literaturoznawczej, Domańska o sprawiedliwości epistemicznej w humanistyce zaangażowanej, Rewers o koncepcji ‘kulturynatury’, Pawlicka o transformacji strukturalnej humanistyki, a do Nowej Humanistyki krytycznie odnosi się Bielik-Robson. Ponadto: Sendyka o humanistyce forensycznej wrażliwości, Kobielska o problemie zaangażowania w kulturoznawczych badaniach nad pamięcią, Dauksza o realizmie afektywnym, Kuziak o polityczności polskiej humanistyki, Tabaszewska o literaturoznawstwie służebnym, a Cieński o nowej humanistyce i problemie ciągłości tradycji. W numerze również: Momro o epistemologii anachronizmu, Sugiera o praktykach kontrfaktualnych, Żychliński o przemianach współczesnych fikcji literackich, Żylińska o istnieniu obrazów „po człowieku”, Shallcross o praktykach hybrydowego zespolenia cytatu z jego materialnym nośnikiem, Rejniak-Majewska o roli tytułów w sztuce abstrakcyjnej, Antonik o społecznym życiu literatury, Neuger o problemach z przekładem tego, co lokalne w poezji, Rakowski o nowy polach poznawczych w antropologii oraz Barcz na temat nowej pamięci o powodzi. Ponadto artykuły o humanistyce cyfrowej: Szczęsna pisze o humanistyce wobec rozwoju technologii cyfrowych, a Maryl odpowiada na pytanie, kim są polscy humaniści cyfrowi. Publikujemy także: tłumaczenia – Segal o piśmienności kulturowej oraz Morettiego o specyfice pracy we współczesnym laboratorium literackim, rozmowę z Joanną Rajkowską na temat projektu Samobójczynie oraz recenzje, w tym – Góreckiego o Encyklopedii gender.

Poniżej zamieszczam streszczenie mojego artykułu:

Wzrost popularyzacji laboratoriów humanistycznych zmusza do zastanowienia się nad źródłem, znaczeniem i konsekwencją transformacji strukturalnej humanistyki. Założeniem szkicu jest zanaalizowanie relacji pomiędzy miejscem prowadzenia badań a zmianami funkcjonalnymi i metodologicznymi. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że każdorazowa zmiana miejsca w historii humanistyki jest strategią instytucjonalną, podejmowaną w odpowiedzi na aktualne w danym czasie wyzwania. Celem jest zatem prześledzenie sytuacji i czynników, które doprowadziły do ukonstytuowania się laboratoriów humanistycznych. Omówione są następujące zjawiska: korporacjonizm uniwersytetu, kryzys humanistyki, unaukowienie humanistyki oraz rozwój humanistyki cyfrowej. Po przeglądzie warunków zewnętrznych, analizie i porównaniu poddane zostają trzy miejsca humanistyki: pracownia, centrum oraz laboratorium. Twierdzi się, że zmiana miejsca oznacza budowanie nowych struktur i nowych porządków władzy. Stąd tworzenie laboratoriów uważa się za część zwrotu taktycznego w humanistyce. [U. Pawlicka, Humanistyka: Pracownia, Centrum czy Laboratorium? “Teksty Drugie” 1 (2017)]

Zapraszam do lektury!

My Presentation in Helsinki Digital Humanities Research Seminar

I am pleased to say that this Friday I am going to give a speech, entitled “Visualizing Electronic Literature Collections” in Digital Humanities Research Seminar at the University of Helsinki (Metsätalo, Unioninkatu 40B, 3rd floor, lecture room 13).

More about event: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/digital-humanities-helsinki/digital-humanities-research-seminar

More about my presentation: http://urszulapawlicka.com/visualizingELC/

All welcome!

AllSides: A New Online Dictionary

In the face of proclaimed ‘post-truth era‘ and ‘era of fake news’, there is an urgent need of investigation of language and exploration of its political bias. People use the same words in totally different contexts depending on their political and ideological views. Thus, the challenge is to disclose an author’s perspective and critically read information. From now we can also look to a new online dictionary, AllSides Dictionary, that provides a “balanced definition of 400 controversial terms, revealing how they are perceived differently by people with different political perspectives.”

AllSides is a news hub that offers guidance to readers on the potential political bias of articles and news providers. The Dictionary is a project work-in-process, created by contributions from various academic fields. The Dictionary may become the obligatory source of knowledge for students to develop their critical thinking and understanding of controversial topics.

One of the terms included in AllSides Dictionary is ‘Feminism‘ which definition begins with the following words: “It’s hard to imagine another word that invokes such strikingly different connotations than the word feminism”. Further, the definition provides the explanation of the word from two different perspectives:

“For many (most) on the left, the word feminism is a categorically positive reference to the larger fight for women’s rights and the overall push for equal rights and opportunity for women alongside men. For many on the right (not all), feminism has become a categorically negative reference to a vocal and aggressive minority of women pushing everyone else to allow them to ‘act the same as men.’ For some conservatives, the feminist movement disregards unique and special aspects of womanhood in favor for a universalized and androgenous view of gender. In addition to overlooking the distinctive female elements, feminism is seen as eradicating and even trying to destroy the distinctive and unique complementarity between men and women – as well as the traditional family”.

Beside ‘Feminism’, you can read about the words ‘Diversity‘, ‘Equality‘, ‘Refugee‘, ‘Terrorism‘, ‘Discrimination‘, and much more. The last word includes not only interesting explanation but also ‘Questions To Play With’, such as “Do you think discrimination is being over-applied and over-used, or under-recognized and under-seen?”, “Have you ever seen something labeled as ‘discriminatory’ or ‘discrimination’ in a way that you think was unfair or inaccurate?”, “Have you ever felt discriminated against? Did anyone question your feeling?”, “Have you ever heard someone say they were discriminated against and didn’t agree with their characterization of what happened?”.

Read more about AllSides Dictionary: https://www.timeshighereducation.com/news/academics-use-new-dictionary-aid-students-era-fake-news 

Updated Edition of “Hamlet on the Holodeck”

The MIT Press is going to republish Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace by Janet H. Murray. Updated edition will be released in March twenty years after its original publication. In 1997 Hamlet on the Holodeck was one of the seminal publications alongside such books as Cybertext by Aarseth (1997) and Hypertext by Landow (1992). Then, to a certain extent, it has been overlooked in a history of electronic literature and digital culture. Therefore, I am glad to hear that Murray’s book is coming back in the new edition. The first and the beginning of second generations of digital literature are represented not only by Landow, Bolter and Aarseth, but also by Murray whose contribution in this field is invaluable.

Janet Murray’s Hamlet on the Holodeck was instantly influential and controversial when it was first published in 1997. Ahead of its time, it accurately predicted the rise of new genres of storytelling from the convergence of traditional media forms and computing. Taking the long view of artistic innovation over decades and even centuries, it remains forward-looking in its description of the development of new artistic traditions of practice, the growth of participatory audiences, and the realization of still-emerging technologies as consumer products. This updated edition of a book the New Yorker calls a “cult classic” offers a new introduction by Murray and chapter-by-chapter commentary relating Murray’s predictions and enduring design insights to the most significant storytelling innovations of the past twenty years, from long-form television to artificial intelligence to virtual reality.

More: https://mitpress.mit.edu/books/hamlet-holodeck-0