Publications

Work in progress

U. Pawlicka-Deger, Place Matters: Exploring New Sites of the Humanities Practices

Submitted

U. Pawlicka-Deger, A Laboratory as the Infrastructure of Engagement: Reframing Humanities Labs (2019)

U. Pawlicka-Deger, Lab History: Mapping Humanities and Media Labs Around the World (2019)

U. Pawlicka-Deger, The Laboratory Turn: Exploring Discourses, Landscapes, and Models of Humanities Labs (2019)

Mila Oiva and Urszula Pawlicka-Deger, Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities – Introduction to the DHQ Special Issue (2019)

Forthcoming

U. Pawlicka-Deger, Laboratory: A New Space in Digital Humanities, in: Debates in the Digital Humanities. Institutions, Infrastructures at the Interstices, ed. A. McGrail, et al., Univ of Minnesota Press, Minneapolis.

U. Pawlicka-Deger, Electronic Literature: Definition, History and Theories, in: Electronic Literature: Contexts, Forms, and Practices, ed. D. Grigar and J. O’Sullivan, Bloomsbury, London.

Scholarly books (monographs)

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego [Electronic Literature: Towards Processual Approach], Katedra, Gdańsk 2017.

U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka [(Polish) Cyberpoetry. Contexts and Characterization], Korporacja Ha!art, Krakow 2012.

Peer-reviewed scholarly articles in journals

U. Pawlicka, Data, Collaboration, Laboratory: Bringing Concepts from Science into Humanities Practice, “English Studies” 98.5 (2017), p. 526-541. Doi: 10.1080/0013838X.2017.1332022.

U. Pawlicka, Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium? [The Humanities: Office, Center or Laboratory?], “Teksty Drugie” 1 (2017).

U. Pawlicka, Electronic Literature. Current State of Research in Poland, “Teksty Drugie” 2 (2016), p. 242-261.

U. Pawlicka, An Essay on Electronic Literature as Platform, “Przegląd Kulturoznawczy” (3) 2017, p. 430–444. DOI 10.4467/20843860PK.17.029.7799

U. Pawlicka, Electronic Literature Collection 3. Trzecia fala: czas post-Flashu, botów i generatorów [Electronic Literature Collection 3. The Third Wave: Post-Flash Area, Bot, and Generative Works], “Przegląd Kulturoznawczy” 3 (2016), p. 368–374. DOI 10.4467/20843860PK.16.028.6030 

U. Pawlicka, Visualizing Electronic Literature Collections, “CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 18.1 (2016): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2902.

U. Pawlicka, Społeczność literatury elektronicznej [Electronic Literature Community], “Fragile” 1 (2016), p. 47-53.

U. Pawlicka, To nie jest muzeum, to jest laboratorium [It is not a Museum, It is a Laboratory], “Czas Kultury” 2 (2015), p. 60-65.

U. Pawlicka, Towards a History of Electronic Literature, “CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 16.5 (2014): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2619.

E. Szczęsna, U. Pawlicka, M. Pisarski, Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka [Translating Hypertext. Theory and Practice], “Rocznik Komparatystyczny” 5 (2014), p. 373-395.

U. Pawlicka, Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce [Electronic Literature. Current State of Research in Poland], “Teksty Drugie” 3 (2014), p. 141-161.

U. Pawlicka, Is There a Literature in This Class?, “Kultura Popularna” 4/38 (2014).

U. Pawlicka, Ślady tekstu w cyberkulturze. Wstęp do cybersemiotyki [Traces of Text in Cyberculture. Introduction to Cybersemiotic], “Przegląd Humanistyczny” 4 (2013), p. 63-72.

U. Pawlicka, Ruch jako podstawa materializacji cyfrowej poezji konkretnej [A Movement as a Fundamental Feature to Materialize Digital Concrete Poetry], “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2 (2012), p. 287-304.

Peer-reviewed scholarly articles in books

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa w kontekście kultury uczestnictwa [Digital Literature in the Context of Participatory Culture], in: Teksty kultury uczestnictwa [Texts of Participatory Culture], ed. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, IBL PAN, Warszawa 2016, p. 43-68. DOI: 10.18318/978-83-65573-14-8.3.

U. Pawlicka, Relacyjność strukturalno-semantyczna w hiperfikcji (na podstawie Matrioszki Marty Dzido) [Structural and Semantic Relationships in a Hyperfiction, Based on Matrioszka by Marta Dzido], in: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej [Digital Text. Issues of semiotics, semantics, and Digital Communication], ed. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow 2015, p. 169-194.

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka [Digital literature, literariness, and literary communication], in: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej [Digital Text. Issues of semiotics, semantics, and digital communication], ed. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow 2015, p. 261-280.

U. Pawlicka, Nauczanie literatury cyfrowej [Teaching Digital Literature], in: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra [Polish Studies Today and the Education for Tomorrow], ed. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, vol. 2, Universitas, Krakow 2014, p. 60-70.

U. Pawlicka, Polska poezja i nowe media po roku 2000 [Polish Poetry and New Media after 2000], in: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje [Polish Poetry after 2000. Diagnosis, Questions, and Interpretations], ed. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, „Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”, Toruń 2014, p. 194-211.

U. Pawlicka, Memy jako forma narracji kulturowej [Memes as a Narrative Culture Form], in: Tropy literatury i kultury popularnej [Tropes in Literature and Popular Culture], ed. S. Buryła, D. Ossowska, L. Gąsowska, IBL PAN, Warszawa 2014, p. 301-320.

U. Pawlicka, Pomiędzy papierem, płótnem i nowymi mediami. Z Judy Malloy – pionierką sztuki internetowej oraz literatury hipertekstowej – rozmawiała Urszula Pawlicka [Between Paper, Canvas, and New Media. An Interview with Judy Malloy, Pioneer of Net Art and Hypertext], “Fragile” 2 (2014), p. 8-24.

U. Pawlicka, Ciało i tożsamość a hipertekst – o wzajemnych relacjach interpretowalności [The Body and Identity and Hypertext – on The Relationship Interpretability], in: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe [The New Phenomenon In Language, Text and Communication IV. Metaphors and Conceptual Amalgams], ed. M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa, IFP UWM, Olsztyn 2012, p. 218-232.

U. Pawlicka, Judy Malloy: między życiem a hipertekstem [Judy Malloy: Between Life and Hypertext], in: Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media [Literary Hypertext. Literature and New Media], ed. Piotr Marecki and Mariusz Pisarski, Korporacja Ha!art, Krakow 2011, p. 59-77.

Digital Literary Work

Digital literary art project Oczy tygrysa (Eyes of the Tiger). Adaptation of Formist Tytus Czyzewski’s poetry, Korporacja Ha!art, Krakow 2012: http://ha.art.pl/czyzewski/. This project is included in the Electronic Literature Collection vol. 3 (2016): http://collection.eliterature.org/3/work.html?work=oczy-tygrysa.

Guest-edited special issue of journals

Editing a special issue of “Digital Humanities Quarterly” on the topic of Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities (2019) together with Dr Mila Oiva from the University of Turku (2019).

Dataset

U. Pawlicka-Deger, “(Digital) Humanities and Media Labs Around the World” [Data set]. Zenodo (2019). http://doi.org/10.5281/zenodo.2631219