Polish

“Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego”

Z przyjemnością mogę powiedzieć, że moja publikacja podoktorska Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego już ukazała się drukiem! Poniżej zamieszczam ustęp ze wstępu oraz fragment recenzji naukowej Prof. Wojciecha Józefa Burszty. “W 2011 roku, kiedy rozpoczęłam badania, literatura cyfrowa analizowana była z perspektywy historycznej awangardy, teorii narracji i semiotyki. Na gruncie polskim był to czas przed 

Continue Reading…

Wolny dostęp do mojego artykułu w “English Studies”

Właśnie ukazał się w “English Studies” mój nowy artykuł pt. Data, Collaboration, Laboratory: Bringing Concepts from Science into Humanities Practice (2017, Doi: 10.1080/0013838X.2017.1332022). 50 pierwszych osób, które klikną na poniższy link otrzymają dostęp do całego tekstu. http://www.tandfonline.com/eprint/zCideK2GiU94xHqfG5Pp/full Zapraszam do lektury!

Humanistyka: Pracownia, Centrum czy Laboratorium?

Właśnie ukazał się długo wyczekiwany numer “Tekstów Drugich” (1/2017) pod hasłem “Nowa Humanistyka”, a w nich mój artykuł pt. Humanistyka: Pracownia, Centrum czy Laboratorium? Zapowiedź numeru: Nowy numer o nowej humanistyce, a w nim: Kil, Małczyński i Wolska piszą o „laboratoryzacji” humanistyki, Nycz o głównych nurtach nowej humanistyki na świecie, Czapliński o najważniejszych propozycjach badawczych 

Continue Reading…

Recenzja “Przekazu digitalnego”

W pierwszym numerze “Przeglądu Kulturoznawczego” (1/2016) można przeczytać recenzję książki naukowej pt. Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej (red. Ewa Szczęsna, Universitas, Kraków 2015). Agnieszka Przybyszewska w swoim tekście O klikaniu w odświeżoną teksturę, czyli od teorii do analizy digitalnej fikcji (i innych przekazów) po polsku bardzo pozytywnie wyraża się o publikacji, która 

Continue Reading…

Doktorat obroniony!/A PhD thesis defended!

Z przyjemnością dzielę się informacją, że obroniłam pracę doktorską pt. “Literatura i nowe media. Teoria i praktyka” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Praca przygotowana została na podstawie dorobku naukowego i obejmuje czternaście tekstów opublikowanych w pismach naukowych, monografiach oraz tomach pokonferencyjnych. Mam nadzieję, że publikacja doktoratu w formie monografii naukowej ukaże się 

Continue Reading…

“Społeczność literatury elektronicznej”

Pojawił się już nowy numer “Fragile” (2016, nr 1) poświęcony “Wspólnotowości”, a w nim mój artykuł “Społeczność literatury elektronicznej. Rozwój modelu kulturowo-literackiego, ekonomicznego i akademickiego”. Jak zdefiniować literaturę elektroniczną (e-lit)? Jakie teorie należy zastosować do badań literatury elektronicznej? Jak określić jej miejsce w przestrzeni nauk humanistycznych? Każde z tych pytań otwiera pole do burzliwej dyskusji, w której – 

Continue Reading…

Książka w przestrzeni miasta

11 maja po raz pierwszy w Polsce odbyła się premiera książki w przestrzeni miasta. Fragmenty powieści Jaume Cabrégo “Cień eunucha” można było przeczytać niemal wszędzie: na billboardach w metrze, plakatach, kawiarnianych kubkach, sklepowych witrynach, na chodnikach, podłogach bibliotek, na magnesach na latarniach. Każdy fragment kończył się hashtagiem #czytajdalej, zachęcającym do dalszego eksplorowania Warszawy w celu 

Continue Reading…

Uniwersytet, jakiego nie znamy (2)

W pierwszej części tekstu omówiłam propozycje przebudowy uniwersytetu, dotyczące między innymi zniesienia podziału na dyscypliny naukowe oraz wprowadzenia programów skoncentrowanych na interdyscyplinarnych problemach badawczych. Drugi kierunek wyznaczający przyszłość uczelni związany jest z rozwojem uniwersytetu nonprofit – demokratycznego, wirtualnego i cyfrowego. Pierwszą formą realizacji tej idei jest rozwój platform edukacyjnych MOOC (massive open online course), oferujących bezpłatne 

Continue Reading…

Khan Academy

“Chronicle” rozpoczęło serię podcastów na temat przyszłości wyższej edukacji. Pierwszy odcinek poświęcony jest Khan Academy – edukacyjnej platformy online założonej przez Sal Khan. Dziesięć lat temu Khan nagrał swoje pierwsze video, zainspirowane nauczaniem matematyki swojego kuzyna. Historia Khan Academy zaczyna się zatem od niepozornego hobby i pasji nauczania, które doprowodzają do rozwoju non-profit organizacji, gdzie 

Continue Reading…

Uniwersytet, jakiego nie znamy (1)

Kryzys humanistyki to tylko część większego “kryzysu” obejmującego uniwersytet. Podejście korporacyjne i pragmatyczne niszczy uniwersytet, jako miejsce bezwarunkowej krytyki myślenia (Derrida) wolnej od parametryzacji, wartości rynkowych czy cenzury. Mówiąc słowami Terry’ego Eagletona: to koniec uniwersytetu. To koniec uniwersytetu, jaki znamy, dodajemy za Markiem C. Taylorem. To sprecyzowanie staje się istotne w dalszych rozważaniach nad przyszłością 

Continue Reading…