Publikacje naukowe

A) Monografie

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego, Katedra, Gdańsk 2017.

U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Korporacja Ha!art, Krakow 2012.

B) Artykuły w pismach naukowych

U. Pawlicka, Data, Collaboration, Laboratory: Bringing Concepts from Science into Humanities Practice, “English Studies” 98.5 (2017), p. 526-541. Doi: 10.1080/0013838X.2017.1332022.

U. Pawlicka, Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium? , “Teksty Drugie” 1 (2017).

U. Pawlicka, Electronic Literature. Current State of Research in Poland, “Teksty Drugie”  2 (2016), p. 242-261.

U. Pawlicka, An Essay on Electronic Literature as Platform, “Przegląd Kulturoznawczy” 2017 [in press]

U. Pawlicka, Electronic Literature Collection 3. Trzecia fala: czas post-Flashu, botów i generatorów, “Przegląd Kulturoznawczy” 3 (2016). http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2016/Numer-3-29-2016/art/8547

U. Pawlicka, Visualizing Electronic Literature Collections, “CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 18.1 (2016): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2902.

U. Pawlicka, Społeczność literatury elektronicznej, “Fragile” 1 (2016), p. 47-53.

U. Pawlicka, To nie jest muzeum, to jest laboratorium, “Czas Kultury” 2 (2015), p. 60-65.

U. Pawlicka, Towards a History of Electronic Literature, “CLCWeb: Comparative Literature and  Culture” 16.5 (2014): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2619.

E. Szczęsna, U. Pawlicka, M. Pisarski, Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka, “Rocznik Komparatystyczny” 5 (2014), p. 373-395.

U. Pawlicka, Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce, “Teksty Drugie” 3 (2014), p. 141-161.

U. Pawlicka, Is There a Literature in This Class?, “Kultura Popularna” 4/38 (2014): DOI 10.5604/16448340.1109978.

U. Pawlicka, Ślady tekstu w cyberkulturze. Wstęp do cybersemiotyki, “Przegląd Humanistyczny” 4 (2013), p. 63-72.

U. Pawlicka, Ruch jako podstawa materializacji cyfrowej poezji konkretnej, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2 (2012), p. 287-304.

C) Artykuły naukowe w tomach zwartych

U. Pawlicka, Laboratory: A New Space in Digital Humanities, in: Institutions, Infrastructures at the Interstices, ed. Anne McGrail, Angel David Nieves, Siobhan Senier, University of Minnesota Press, Minneapolis 2018. [submitted]

U. Pawlicka, Electronic Literature: Definition, History and Theories, in: Electronic Literature: Contexts, Forms, and Practices, ed. Dene Grigar and James O’Sullivan, University of West Virginia Press, Morgantown 2016. [submitted]

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa w kontekście kultury uczestnictwa, in: Teksty kultury uczestnictwa, ed. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, IBL PAN, Warszawa 2016, p. 43-68. DOI: 10.18318/978-83-65573-14-8.3.

U. Pawlicka, Relacyjność strukturalno-semantyczna w hiperfikcji (na podstawie Matrioszki Marty Dzido), in: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, ed. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow 2015, p. 169-194.

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka, in: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, ed. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow 2015, p. 261-280.

U. Pawlicka, Judy Malloy: między życiem a hipertekstem, in: Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, ed. Piotr Marecki and Mariusz Pisarski, Korporacja Ha!art, Krakow 2011, p. 59-77.

U. Pawlicka, Nauczanie literatury cyfrowej, in: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, ed. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, vol. 2, Universitas, Krakow 2014, p. 60-70.

U. Pawlicka, Polska poezja i nowe media po roku 2000, in: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, ed. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, „Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”, Toruń 2014, p. 194-211.

U. Pawlicka, Memy jako forma narracji kulturowej, in: Tropy literatury i kultury popularnej, ed. S. Buryła, D. Ossowska, L. Gąsowska, IBL PAN, Warszawa 2014, p. 301-320.

U. Pawlicka, Ciało i tożsamość a hipertekst – o wzajemnych relacjach interpretowalności, in: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, ed. M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa, IFP UWM, Olsztyn 2012, p. 218-232.

D) Artykuły publicystyczne

U. Pawlicka, Pomiędzy papierem, płótnem i nowymi mediami. Z Judy Malloy – pionierką sztuki internetowej oraz literatury hipertekstowej – rozmawiała Urszula Pawlicka, “Fragile” 2 (2014), p. 8-24.

U. Pawlicka, Księżniczki, chłopcy i cyborgi. O Matrioszce Marty Dzido, “Techsty” 9 (2014): http://techsty.art.pl/m9/rec_u_pawlicka_matrioszka.html.

U. Pawlicka, Wstępne rozpoznanie estetyki szumów: od kubizmu do glitch artu, “Ha!art” 37 (2012), p. 11-23.

U. Pawlicka, Generowanie szumów w interaktywnej literaturze cyfrowej, “Ha!art” 37 (2012), p. 31-39.

U. Pawlicka,  Story art i nowe media, “Ha!art” 34 (2011), p. 94-105.

D) Projekt artystyczny literatury cyfrowej

Oczy tygrysa (Eyes of the Tiger), adaptacja cyfrowa poezji formistycznej Tytusa Czyżewskiego, Korporacja Ha!art, Krakow 2012: http://ha.art.pl/czyzewski/. Praca została włączona do trzeciej międzynarodowej antologii literatury cyfrowej, Electronic Literature Collection vol. 3 (2016): http://collection.eliterature.org/3/work.html?work=oczy-tygrysa.