Doktorat obroniony!/A PhD thesis defended!

Z przyjemnością dzielę się informacją, że obroniłam pracę doktorską pt. “Literatura i nowe media. Teoria i praktyka” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Praca przygotowana została na podstawie dorobku naukowego i obejmuje czternaście tekstów opublikowanych w pismach naukowych, monografiach oraz tomach pokonferencyjnych. Mam nadzieję, że publikacja doktoratu w formie monografii naukowej ukaże się 

Continue Reading…

“I ♥ E-Poetry: Discovering Digital Media Poetry”

TEDx released a talk “I ♥ E-Poetry: Discovering Digital Media Poetry” given by Leonardo Flores, a Professor of English at the University of Puerto Rico and the co-editor of the Electronic Literature Collection vol.3, about discovering digital media poetry and the benefits of reading electronic literature. Flores introduces his blogging project called I ♥ E-Poetry, 

Continue Reading…