Abra: A Living Text for iOS

Abra: A Living Text is a free iOs app and a limited-edition artist’s book printed with heat-sensitive ink and other features that animate the page. It is created by Amy Rabas at the Center for Book and Paper Arts at Columbia College Chicago with a collaboration between Amaranth Borsuk, Kate Durbin, Ian Hatcher. Abra invites 

Continue Reading…

eLit for Kids

One of the areas of electronic literature is digital works for children. As Leonardo Flores said, children’s e-literature help to develop digital literacy, related to reading digital text, coding, designing, and navigation in digital environment, to name just a few. The examples of kid’s electronic literature are kinetic text Anipoemas by Ana María Uribe, playable works 

Continue Reading…

Uniwersytet, jakiego nie znamy (2)

W pierwszej części tekstu omówiłam propozycje przebudowy uniwersytetu, dotyczące między innymi zniesienia podziału na dyscypliny naukowe oraz wprowadzenia programów skoncentrowanych na interdyscyplinarnych problemach badawczych. Drugi kierunek wyznaczający przyszłość uczelni związany jest z rozwojem uniwersytetu nonprofit – demokratycznego, wirtualnego i cyfrowego. Pierwszą formą realizacji tej idei jest rozwój platform edukacyjnych MOOC (massive open online course), oferujących bezpłatne 

Continue Reading…

‘Digital humanities’ means nothing

“Los Angeles Review of Books” has launched series of interviews with theorists related to digital humanities. In the first part Melissa Dinsman talks with Franco Moretti, professor at the Stanford University and initiator of the Stanford Literary Lab. His seminal books Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History (2005) and Distant Reading (2013) 

Continue Reading…

3D-printed Rembrandt

“The Next Rembrandt” is astounding 3D-printed Rembrandt painting designed by a team of developers with the technical support of Microsoft and backing from Dutch bank ING. The aim of project was to create new work “made by Rembrandt” by using data from his existing paintings. Designed software system recognizes Rembrandt based on his use of 

Continue Reading…

Khan Academy

“Chronicle” rozpoczęło serię podcastów na temat przyszłości wyższej edukacji. Pierwszy odcinek poświęcony jest Khan Academy – edukacyjnej platformy online założonej przez Sal Khan. Dziesięć lat temu Khan nagrał swoje pierwsze video, zainspirowane nauczaniem matematyki swojego kuzyna. Historia Khan Academy zaczyna się zatem od niepozornego hobby i pasji nauczania, które doprowodzają do rozwoju non-profit organizacji, gdzie 

Continue Reading…

Uniwersytet, jakiego nie znamy (1)

Kryzys humanistyki to tylko część większego “kryzysu” obejmującego uniwersytet. Podejście korporacyjne i pragmatyczne niszczy uniwersytet, jako miejsce bezwarunkowej krytyki myślenia (Derrida) wolnej od parametryzacji, wartości rynkowych czy cenzury. Mówiąc słowami Terry’ego Eagletona: to koniec uniwersytetu. To koniec uniwersytetu, jaki znamy, dodajemy za Markiem C. Taylorem. To sprecyzowanie staje się istotne w dalszych rozważaniach nad przyszłością 

Continue Reading…