Studia w USA? (1)

Kiedy wraca się z USA do Polski, a już na pewno na polski uniwersytet, czuje się, że “tam” było lepiej. Nie twierdzę, że życie jest lepsze, bo po paru miesiącach i tak zaczynasz poszukiwania polskiego sklepu (by kupić twaróg i krakowską), męczy chodzenie do laundromatu (jeśli masz szczęście, to masz pralkę w mieszkaniu), masz dosyć tego, że musisz poruszać się wszędzie samochodem, i dawać napiwki wszystkim za wszystko. Ale to raptem cztery minusy, bo plusów można znaleźć znacznie więcej. Moje wrażenia po powrocie do Polski były związane nie tyle ze stylem życia, ile z nauką i funkcjonowaniem uniwersytetu. Poniżej wypisałam cechy amerykańskich studiów, zarówno te odnoszące się do zasad, jak i do moich własnych spostrzeżeń i odczuć.

 1. Po czteroletnich studiach licencjackich (undergraduate) możesz kontynuować naukę w ramach “graduate studies”, które obejmują zarówno studia magisterkie, jak i doktoranckie (PhD study). Stąd po studiach licencjackich możesz iść od razu na doktorat, który trwa ok. 4/5 lat. Jeśli w trakcie studiów doktoranckich stwierdzisz, że jednak nie chcesz doktoratu, możesz studia przerwać, uzyskując tylko tytuł magistra. Jeśli natomiast pójdziesz na studia magisterskie i po nich zdecydujesz się robić doktorat, możesz od razu “wskoczyć” na drugi rok, ponieważ część zajęć już zaliczyłaś/eś w trakcie studiów magisterskich.
 2. Plan zajęć, przydzielany każdego roku na polskich studiach, nie funkcjonuje na amerykańskiej uczelni. Na początku każdego semestru publikowana jest lista zajęć z przydzieloną punktacją, którą otrzymuje się za zaliczenie danego przedmiotu. Student/ka sam wybiera zajęcia poprzez rejestrację w systemie uczelni. Ważne jest jednak, by zdobył/a określoną liczbę punktów, potrzebną do uzyskania np. tytułu magistra. W praktyce może się zatem okazać, że w jednym semestrze student/ka uczestniczy tylko w jednych zajęciach.
 3. Każde studia są płatne. Stąd w filmach i serialach amerykańskich można zobaczyć studentów college’u, którzy pracują po zajęciach, gdzie się da, by spłacić “tuitions” and “loans”.
 4. Każdy PhD student ma zapewnione finansowanie, w postaci Teaching Assistantship (prowadzenie zajęć), Fellowships (stypendia), albo Research (dołączenie do grantu badawczego przeważnie prowadzonego przez promotora).
 5. Zajęcia trwają od 45 min do godziny.
 6. Seminaria (naprawdę!) odbywają sie co tydzień, na każdych studenci prezentują dotychczasowe efekty badań.
 7. W humanistyce w trakcie semestru pisze się eseje na zaliczenie, których ocena składa się na ocenę końcową (eseje, egzamin, aktywność i obecność na zajęciach).
 8. W odniesieniu do humanistyki, w trakcie semestru oprócz prac pisemnych na zaliczenie są również przeróżne projekty, które przygotowuje się zespołowo. Uczelnie amerykańskie stawiają na kolektywność i “praktyczne myślenie”.
 9. Na zajęcia zaprasza się profesorów, którzy specjalizują się z danej tematyki akurat poruszanej na ćwiczeniach. Stąd można uniknąć sytuacji, kiedy prowadzący “udaje”, że wie wszystko o czymś, o czym nie ma pojęcia.
 10. Sesja zaczyna się na początku grudnia i kończy się ok. 15 grudnia. Potem jest przerwa zimowa, która trwa do ok. 20 stycznia.
 11. Egzamin odbywa się tylko raz. Nie ma, tak jak w Polsce, dwóch poprawek oraz kampanii wrześniowej. Podchodzisz do egzaminu tylko raz: zdasz, albo nie zdasz. O ocenie dowiadujesz się tylko z systemu.
 12. Zajęcia, w humanistyce, opierają się na żywej dyskusji. Zadane lektury do przeczytania są tylko punktem wyjścia do polemiki. Mają za zadanie pomóc studentowi/studentce ukszałtować własną opinię i określić własne stanowisko. Celem jest, by zastanowić się nad Własnym Zdaniem, sposobem jego prezentacji i możliwością jego obrony. Dyskusje nie odsyłają bezpośrednio do artykułów, ale do wiedzy uzyskanej po ich lekturze i zaaplikowanej do pewnych przypadków/sytuacji, które są tematem rozmowy. Problem omawiany na ćwiczeniach opiera się zatem na przedyskutowaniu pewnego case study, a nie na teoretycznej analizie artykułu naukowego. Stąd obserwuje się na gruncie amerykańskim zwrot od teorii do praktyki…
 13. Krytyczne myślenie, krytyczne myślenie, krytyczne myślenie…

W kolejnych częściach omówię uniwersytet i kampus (2) oraz relacje między profesorem a studentem (3).

Trzy kultury

Jeśli szukasz rzetelnego porównania humanistyki z naukami przyrodniczymi i społecznymi, polecam zajrzeć do publikacji “The Three Cultures” Jeromego Kagana (Cambridge University Press 2009). Poniżej zamieszczam fragment z książki (s.4-5) – podsumowującą i pomocną tabelę, w której te “trzy kultury” zostałe ze sobą zestawione.

 

 

Three Cultures

If you are looking for reliable comparison between the humanities, natural science and social science, I would recommend you to look into a book “The Three Cultures” by Jerome Kagan (Cambridge University Press 2009). Below I have attached images of table (pp. 4-5), containing concise and helpful characterization of these three areas.

“Przekaz digitalny”

Kilka miesięcy temu ukazała się książka “Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej” (pod red. Ewy Szczęsnej), w której znajdują się cztery rozdziały mojego autorstwa.

Rozdział “Relacyjność strukturalno-semantyczna w hiperfikcji, na podstawie Matrioszki Marty Dzido”, poświęcony jest analizie budowy hipertekstu literackiego i jej związek z narracją i znaczeniem tekstu. Odnoszę się między innymi do teorii światów możliwych, wprowadzonej na grunt literatury elektronicznej przez Marie-Laure Ryan. W kolejnym artykule rozważam pojęcie cybersemiotyczności i jego zastosowanie w badaniach tekstu literackiego “zanurzonego” w cyberkulturze. Termin ten odsyła między innymi do koncepcji cyberstrukturalizmu, opisanej przez Marshę Kinder we wprowadzeniu do książki “Transmedia Frictions: The Digital, the Arts, and the Humanities” (red. M. Kinder, T. McPherson, Oakland: University of California Press 2014).

W następnym rozdziale “Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka” prowokacyjnie poruszam kwestię “literackości” literatury elektronicznej oraz problem definiowania “literatury” w kulturze cyfrowej. Celem jest zastanowienie się nad tym, kto nadaje tekstowi status “literatury” oraz czy obecnie jesteśmy w stanie wyznaczyć kryteria “literackości” utworu (cyfrowego). Ostatni rozdział, przygotowany wspólnie z Prof. Ewą Szczęsną i dr. Mariuszem Pisarskim, poświęcony jest teorii i praktyce adaptacji cyfrowych.

Miło wspomnieć, że w listopadzie ukazała się pierwsza recenzja książki w magazynie “artPapier” (22 (286)/2015). Kinga Kasperek opisuje publikację następująco: “Najbardziej zaskakuje przemyślany układ monografii. Nie jest to bardziej lub mniej przypadkowy zbiór tekstów dotyczących głównego tematu – semiotyki i semantyki komunikacji cyfrowej – ale zaplanowane opracowanie różnych aspektów problemu. Choć semantyka i semiotyka zawężają pole badawcze, czytelnik otrzymuje klarowne i jasne kompendium wiedzy oraz zbiór krytycznych dyskusji wraz z pewną ustrukturyzowaną wizją internetu. Bardzo to odświeżające, ponieważ teksty wchodzą między sobą w dyskusję, autorzy proponują różne rozwiązania problemów, a czytelnik może poszerzyć swoją wiedzę lub zapoznać się z innym punktem widzenia”.

Zachęcam do lektury!

Czyzewski w ELC!

It is nice to hear that my project, created together with Łukasz Podgórni (programming and design), “Oczy tygrysa (The Eyes of the Tiger). Adaptation of Formist Tytus Czyzewski’s poetry” (Corporation Ha!art, 2012) is going to be included in the third Electronic Literature Collection. It is the first time when polish electronic literature will be presented in this international anthology of e-lit. ELC3 will be released in this February. I cannot wait to see the effects!

Czyżewski w ELC!

Miło usłyszeć, że mój projekt realizowany wraz z Łukaszem Podgórnim (grafika i programowanie), pt. “Cyfrowe zielone oko. Adaptacja poezji formistycznej Tytusa Czyżewskiego” (Korporacja Ha!art, Kraków 2012) został przyjęty do trzeciej edycji międzynardowej antologii Electronic Literature Collection. Po raz pierwszy w antologii znajdą się polskie projekty literatury elektronicznej. Antologia ma pojawić się już w lutym tego roku. Z niecierpliwością czekam na efekty!

SBU

From August to January 2016 I have been in English Department at Stony Brook University, NY, to continue my PhD research about electronic literature. At this time I have been investigating the relationships between human (artist, receiver) and nonhuman beings (machine, computer, new technology). The analysis of electronic literature as a “human and nonhuman literature” aims to direct attention toward invisible and non-representational digital objects, which like human, play the same role in generating and receiving electronic text. What kind of shifts have occured in the humanities, which contributed to increase the interest of nonhuman beings? How can we understand the term ‘agency’ in the context of electronic literature? How can we track the relationships between mediation and intermediation in the research of e-lit? In my project, I refer to the following theories such as STS (science, technology and society), the philosophy of technology, posthumanism, “thing studies”, postphenomenology, new phenomenology,  critical new media theory, media archaeology, and electronic literature. This research is covered in my article under the title of “Electronic Literature and the Nonhuman Turn” which, I hope, will be published very soon!

SBU

Od sierpnia do początku stycznia 2016 przebywam na Stony Brook University, NY, w English Department, by kontynuować badania na temat literatury elektronicznej. Tym razem przyglądam się relacjom między człowiekiem (artystą, odbiorcą), a obiektami nieludzkimi (maszyną, komputerem,  urządzeniami technologicznymi). Badanie literatury elektronicznej jako “literatury ludzkiej i nieludzkiej” ma na celu zwrócenie uwagi na “nie-reprezentatywne” cyfrowe obiekty i urządzenia, które jak człowiek odgrywają kluczową rolę w jej tworzeniu i odbiorze. Jakie zaszły zmiany w humanistyce (a szczególnie w filozofii technologii), które doprowadziły do zainteresowania bytami nie-ludzkimi? Jak rozumieć sprawczość (agency) w odniesieniu do literatury elektronicznej? Jak możemy śledzić relacje między mediacyjnością, a intermediacyjnością w badaniach e-lit? W swojej pracy odwołuję się do teorii STS (science, technology and society), filozofii technologii, posthumanizmu, badań nad rzeczami (thing studies), postfenomenologii i nowej fenomenologii, krytycznych teorii nowych mediów, archeologii mediów i literatury elektronicznej. Artykuł pt. “Electronic Literature and the Nonhuman Turn” już niedługo (mam nadzieję) zostanie opublikowany!

Hello world!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae sapien nec eros tincidunt hendrerit et sed velit. Vestibulum fermentum lobortis arcu, nec vestibulum ante sollicitudin sit amet. Vivamus ultrices, ligula tincidunt euismod tempor, ante sapien condimentum ipsum, sit amet mollis magna odio ut nisi. Phasellus id nisl faucibus, ullamcorper erat laoreet, viverra nibh. Aliquam rutrum, urna sit amet gravida pharetra, diam enim efficitur eros, sed dapibus est lorem at tortor. Vestibulum eget arcu eget diam pulvinar lobortis in pellentesque augue. Maecenas a nibh ac metus porttitor consectetur. Duis sed congue mauris. Phasellus eu dolor in nisl viverra consectetur. Ut mattis, lorem id ullamcorper porttitor, lectus ante gravida ante, vitae euismod nibh ipsum ac tellus. Aliquam sodales lacinia tempor. Morbi porttitor, neque in imperdiet hendrerit, elit sem accumsan mi, vel pellentesque dui ex a orci. Phasellus blandit lacinia lorem, et dictum turpis hendrerit ut. Morbi sagittis feugiat vehicula. Aenean sit amet fermentum ante. Nullam vel aliquam quam, sit amet sagittis neque.

Nam suscipit consequat est, eu elementum dui commodo nec. Donec interdum orci sed justo accumsan hendrerit. Maecenas fringilla vitae metus sit amet consequat. Vestibulum eget leo sed lectus fermentum commodo eu eu neque. Donec mollis eu metus ac congue. Cras molestie dui ac feugiat bibendum. Morbi tempus leo nec ex scelerisque venenatis a aliquam elit.

Nullam congue vehicula metus sed lacinia. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque facilisis id massa vitae congue. Aliquam hendrerit est in ex pulvinar dapibus. Morbi eu convallis velit. Duis vulputate eros lectus, a suscipit erat blandit quis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam ornare non ante non vulputate. Phasellus venenatis nibh et libero pulvinar porttitor.

Nulla facilisi. Etiam ut consequat risus. Sed accumsan risus in sem fringilla dignissim. Morbi ac justo lorem. Integer aliquet lectus vitae nisi feugiat luctus. Quisque et tristique diam. Vivamus laoreet ac ex pellentesque maximus. Sed quis justo luctus, placerat diam at, tempus nunc.

Etiam in odio nisi. Vivamus id hendrerit elit. Sed condimentum ante et neque facilisis, non sollicitudin orci venenatis. Sed tortor ante, pharetra at ligula quis, cursus lacinia tellus. Nunc pellentesque elementum imperdiet. Curabitur faucibus felis nec odio malesuada, sit amet pharetra odio dictum. Integer eu arcu vitae elit luctus molestie iaculis eget turpis. Vestibulum pretium metus in enim ultrices, nec feugiat ligula pretium. Fusce quis nunc diam. Sed nec vulputate lectus. Ut ac tellus blandit, vehicula libero non, pharetra metus.